Jak użyć kodu rabatowego?

Polityka Prywatności

Serwis www.wowkody.pl, jako platforma internetowa WOWKody.pl dalej nazywane WOWKody.pl, szerzej wyjaśniając politykę prywatności, informuje Państwa, jakiego rodzaju zezwolenia, w wypadku, jeżeli zdecydują się Państwo wrazić zgodę, udzielają nam Państwo przy gromadzeniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, poprzez akceptację Ogólnych Warunków Umowy (OWU) dostępnych pod adresem: https://www.wowkody.pl/regulamin. Państwa dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

  1. Administratorem danych osobowych jest: WOWKody.pl („Administrator”).

  2. Na zasadach określonych poniżej, wykorzystujemy i opracowujemy Państwa dane osobowe dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kontami na naszym Serwisie oraz oferowania usług Partnerów i zawierania z nami umów sprzedaży kuponów, jak również weryfikacji ich zgodnego z OWU wykorzystania. To dotyczy również przekazywania Państwa danych osobom trzecim i ich wykorzystania, tylko o ile jest to konieczne dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kontami na naszym Serwisie oraz oferowania usług Partnerów.

  3. Przy rejestracji konta, dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na to, aby Administrator gromadził, przetwarzał i wykorzystywał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), w szczególności dotyczy to takich Państwa danych osobowych jak: adres e-mail i miejscowość w celu przesyłania Państwu informacji handlowych, w tym ekskluzywnych ofert, a także wybranych informacji o nowych, ciekawych propozycjach wyszukanych przez WOWKody.pl (newsletter).

  4. Mają Państwo w każdym czasie prawo dostępu do odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub odwołania zgody na otrzymywanie danych, o których mowa w art. 3 powyżej, bez podawania przyczyny. Odwołanie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres info[at]wowkody.pl lub kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane do tych celów.

  5. Informacje, odnośnie których wyrazili Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, możemy przekazywać naszym podmiotom zależnym, podmiotom dominującym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.

  6. Na różnych stronach, używamy plików cookie, aby uczynić odwiedzanie Serwisu jeszcze bardziej atrakcyjnym dla Państwa i umożliwić Państwu korzystanie z niektórych funkcji. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze. Plik „cookie” jest niewielkim plikiem zawierającym łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Gdy użytkownik odwiedza tę samą witrynę ponownie, dzięki plikowi cookie przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez witrynę. W plikach cookies mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje. Większość używanych przez nas cookies jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesji). Inne pliki cookies pozostają na komputerze i pozwalają rozpoznać komputer podczas następnej wizyty (tzw. trwałe plik cookies). Nasze firmy partnerskie nie mogą zbierać, przetwarzać lub używać danych osobowych pozyskanych za pomocą plików cookies.

  7. WOWKody.pl używa systemów usługodawców monitorujących skuteczność, zakres i zasięg usług oferowanych przez WOWKody.pl, usługi analizy sieci. WOWKody.pl korzysta z technologii plików cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę wykorzystania przez Państwa naszej strony internetowej. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny jego możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować nasze strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, WOWKody.pl stara się informować użytkowników o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie WOWKody.pl informuje, że użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, tak jak mowa o tym poniżej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. w USA i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny Serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz dla świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z Internetu. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak podkreślić, że w tym przypadku, funkcjonalność Serwisu będzie ograniczona. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w sposób opisany i do wyżej wymienionych celów.

Jak użyć kodu rabatowego?